Samorząd Województwa zaprasza o udziału w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów"

2022-03-22 12:17:55

Zachęcamy do udziału w piątej edycji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Celem konkursu jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.

Zgłoszenia Kandydatów prosimy przesyłać do 29 kwietnia br. Link do zaproszenia:

https://rops.pomorskie.eu/-/piata-edycja-konkursu-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-pomorskie-dla-seniorow-zgloszenia-kandydatow-prosimy-przesylac-do-29-kwietnia-br-

Nagrodę otrzymują Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Pracodawcy i organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

·         Zwyczajny – Niezwyczajny Senior / Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka,

·         Pracodawca przyjazny Seniorom,

·         Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

 

Kto może uczestniczyć?

W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, pracodawcy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

·         W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior / Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.

·         W kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.

·         W kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

 

Kto może zgłosić kandydata?

Dokonać zgłoszenia mogą:

·         jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;

·         organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;

·         osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.

Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.
 

Jak można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając wypełniony i podpisany przez Kandydata i zgłaszającego Formularz zgłoszeniowy - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniorów" w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).

 

Terminarz

Nabór zgłoszeń trwa od 15 marca do 29 kwietnia br.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 maja br.

 

Informacje

Szczegółowych informacji udziela Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej, tel. 58 326 87 34; adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu

 

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, www.Zukowo.pl

 

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas