Tragiczny stan ulicy Kielnieńskiej

2013-11-25 10:26:19

Jestem mieszkańcem Osowej od wielu lat i od wielu lat jeżdżę ulicą Kielnieńską. Stan tej ulicy jest po prostu tragiczny! Dziur w asfalcie nie sposób policzyć. Pobieżne ich „łatanie” pomaga tylko „na chwilę”. Bardzo szybko po tych naprawach powstają pęknięcia na styku starego i nowego asfaltu. Potem te dziury są znowu „łatane”, a potem znowu są do remontu. I tak ciągle. A my jeździmy po takiej tragicznej drodze, niszcząc swoje samochody.

 

Nie przypominam sobie, żeby ulica Kielnieńska była kiedykolwiek remontowana. A przecież nie jest to jakąś mała boczna uliczka, codziennie jeździmy tędy do pracy, do szkół, do sklepów, itd. To jest droga należąca do miasta (do dużego miasta!) i jest to jedna z ważniejszych dróg – droga, po której każdego dnia jeździ mnóstwo pojazdów.

 

Chciałbym zapytać naszą radną panią Małgorzatę Chmiel: Czy ulica Kielnieńska była kiedykolwiek remontowana (mam na myśli remont kompleksowy, a nie okazjonalne „łatanie” dziur)? Jeżeli tak, to kiedy to było? I kiedy doczekamy się wreszcie ulicy z prawdziwego zdarzenia?

 

Mieszkaniec Osowej (imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

 

 

Odpowiedź Małgorzaty Chmiel, Radnej Miasta Gdańska

 

Na najbliższej sesji Rady Miasta, 28 listopada br. zajmiemy się uchwałą o zmianie granic opracowania planu zagospodarowania przestrzennego istotnej dla całej dzielnicy części, czyli „Osowa- rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II”.

 

Powodem zmiany granic jest potencjalna lokalizacja w tym rejonie drugiego w Osowej przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej „Kielnieńska” (etap II). Z granic opracowania zostaje wyłączony teren w północnej części obszaru, pomiędzy ulicą Kielnieńską a torami PKP, który ze względu na swoje położenie możliwy jest do zagospodarowania pod węzeł integracyjny.

 

Pierwotne cele opracowania planu miejscowego pozostają bez zmian, tj. korekta zapisów dotyczących zakazu kolejnych podziałów na działki budowlane oraz aktualizacja parametrów urbanistycznych do obecnych uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych.

 

Ze względu na zmianę rzeźby terenu, parametry urbanistyczne obszarów położonych wzdłuż linii kolejowej, mogą zostać zweryfikowane przy jednoczesnej ochronie skarp przed nadmierną ingerencją. Weryfikacji względem aktualnego zagospodarowania będzie wymagał również układ drogowy tego obszaru. Przeanalizowana zostanie również zasadność wprowadzenia przeznaczenia pod zieleń publiczną na działce gminnej przy ulicy Parterowej.

 

Obecnie, po rozpoczęciu tej procedury, mogą Państwo składać wnioski do planu. Składa się je do Biura Rozwoju Gdańska, gdzie muszą być rozpatrywane przez planistów. Ale jeśli chcielibyście Państwo też mojego poparcia, to proszę przesłać je również do mnie.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Chmiel

malgorzata.chmiel@radny.gdansk.pl

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas