Skarby Oliwian

2016-04-09 16:56:24

W roku 2016 obchodzimy 90. rocznicę przyłączenia Oliwy do Gdańska.
 
Oliwa, jak każda dzielnica, ma swoich mieszkańców, swoje anegdoty i tajemnice oraz skarby – przedmioty, które są nieodłącznym elementem tworzącym historię tego miejsca.
 
Każdy z Nas przechowuje w domu pamiątki, które są nie tylko świadectwem historii rodzinnej, ale również miejsca, w którym żyjemy, w którym żyli nasi przodkowie oraz, być może, będą żyć nasze dzieci.
 
Projekt SKARBY OLIWIAN jest adresowany do mieszkańców Oliwy, którzy chcą podzielić się swoją osobistą historią dotyczącą ich dzielnicy. Celem projektu jest integracja mieszkańców, budowanie i umacnianie ich tożsamości lokalnej oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zebrane pamiątki i historie mają też zachęcić młodsze pokolenie do poznawania historii swojej małej ojczyzny.
 
Dlatego…drodzy Oliwianie, przynoście swoje skarby!
 
Wyciągnijcie z domowych zakamarków wasze pamiątki, opowiedzcie nam ich historię, a potem zaprezentujcie, z naszą pomocą, społeczności oliwskiej i gdańskiej na wystawie oraz w pamiątkowym albumie.
 
Krok po kroku
Przyniesienie skarbu/ów do Galerii Sztuki Warzywniak
Zapoznanie Przekazującego z regulaminem Projektu
Spisanie protokołu przekazania skarbu/ów do sfotografowania
Podpisanie umowy na wykorzystywanie wizerunku
Sfotografowanie osoby Przekazującej skarb/y
Nagranie na dyktafon historii skarbu/ów
Przechowanie i sfotografowanie skarbu/ów przez Organizatora
Zredagowanie opowiedzianej historii skarbu/ów przez Organizatora
Umieszczenie zdjęć Przekazującego, zdjęć skarbu/ów oraz zredagowanej historii skarbu/ów na stronie www.vivaoliva.pl/skarby.oliwian oraz www.staraoliwa.pl
Zwrot skarbu/ów właścicielowi/ce w Galerii Sztuki Warzywniak
Spisanie protokołu odbioru skarbu/ów
 
Zapraszamy do biura Fundacji Wspólnota Gdańska (Galeria Sztuki Warzywniak, ul. Opata J. Rybińskiego 25)
od 18 marca do 10 czerwca 2016, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00
Kontakt: Ewa Labenz, tel. 519 166 301, e-mail: e.labenz@wspolnotagdanska.pl
 
Więcej na www.vivaoliva.pl/skarby.oliwian

FWG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas