Zaproszenie na XXVII sesję Rady Dzielnicy Osowa

2017-05-01 20:05:14

Szanowni Państwo,
 
w związku z koniecznością zmiany uchwały dot. przeznaczenia środków finansowych pozostających do dyspozycji Rady w roku 2017, zwołuję na najbliższy piątek, 5 maja o godz. 18:00 nadzwyczajną sesję Rady Dzielnicy Osowa.
 
Serdecznie zapraszam!
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Zmiana uchwały nr XXV/60/2017 Rady Dzielnicy Osowa  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność  statutową Dzielnicy Osowa w roku 2017
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

 

Pozdrawiam,
 
Karol Ważny
Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Osowa
 
Rada Dzielnicy Osowa
ul. Balcerskiego 35
80-299 Gdańsk
 
58 554 54 20 (czynny w godzinach dyżurów)

 

Karol Ważny

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas