Zaproszenie na XXXII sesję Rady Dzielnicy Osowa

2017-08-18 15:52:10

W związku z koniecznością pilnego przyjęcia uchwały w sprawie opinii RDO na temat projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek znajdujących się w pobliżu wlotu do ul. Kościerskiej na Owczarni zwołuję kolejną sesję Rady Dzielnicy Osowa już na najbliższy czwartek, 24 sierpnia 2017 r. na godz. 18:00 do naszej siedziby przy ul. Balcerskiego 35.
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Osowa na temat projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia - przy lesie.
5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.
 
W załączeniu projektu uchwały RMG w sprawie mpzp Owczarnia.
 
Pozdrawiam,
 
Karol Ważny
Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Osowa

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas