Znasz aktywnego seniora? Zgłoś go do konkursu!

2017-08-18 16:12:26

W swoim otoczeniu widzisz aktywnych seniorów? A może uważasz, że warto docenić ciekawą inicjatywę realizowaną z seniorami lub na ich rzecz? Zgłoś ich do konkursu! Termin składania wniosków upływa 30 września.

 

W ciągu 4 edycji konkursu zgłoszono ponad stu aktywnych seniorów. Jeżeli znasz seniora, który jest społecznikiem i uważasz, że zasługuje na uznanie zgłoś go do V edycji konkursu organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Seniorów „Starsi” oraz Urząd Miejski w Gdańsku.

Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gdańska. Konkurs ma promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów.

W ramach konkursu zostaną wręczone nagrody w 4 kategoriach: aktywny senior, aktywna seniorka, najciekawsza inicjatywa realizowana przez seniorów oraz przyjazny seniorom – działanie organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub inicjatywa nieformalna skierowana na rzecz seniorów z terenu Miasta Gdańska. Nagrodą w konkursie jest zdobycie tytułu „Aktywni Seniorzy” w jednej z czterech kategorii oraz nagrody rzeczowe.

 

Motywem do organizacji konkursu jest przede wszystkim promowanie aktywności wśród osób starszych. W Gdańsku mamy około 50 klubów seniora. Już od dawna widzimy, że starzenie się zaczyna wyglądać inaczej. Coraz częściej seniorzy wychodzą poza cztery ściany swoich domostw i chcą być wśród innych – mówi Agnieszka Buczyńska – prezes Centrum Wolontariatu. Chcemy nagradzać tych, którzy na co dzień myślą o innych, angażują się w różnorodne działania prospołeczne- uważamy, że taką postawę należy promować.

 

W Gdańsku od 5 lat funkcjonuje także Gdański Fundusz Senioralny. Jego celem jest dofinansowanie inicjatyw, wydarzeń zaproponowanych przez seniorów. To kolejne narzędzie do inicjowania aktywności wśród seniorów. W ramach samego funduszu udało się zaangażować ponad 4000 seniorów w działania prospołeczne – mówi A. Buczyńska. Organizacja konkursu to właśnie zwieńczenie całego roku aktywności. Pokazanie, że działanie wolontariackie czy pobudzające do działania innych seniorów warte jest docenienia.

 

Jak zgłosić aktywnych seniorów do konkursu?

 

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy pobierając go ze strony wolontariatgdansk.pl lub pobierając w wersji papierowej w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, ul. Pl. Solidarności 1/3.28, 80-863 Gdańsk. Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 r. o godzinie 15:00. Laureatów konkursu poznamy w październiku 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.wolontariatgdansk.pl (bezpośredni link: http://wolontariatgdansk.pl/event/details/2907)  lub w siedzibie organizatora konkursu.

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas