PLANY PRZEBUDOWY ULICY KIELNIEŃSKIEJ

2017-10-13 12:43:30

Szanowni Państwo.   

Przez tyle lat pisałam o sprawach osowskich jako radna, teraz w innej roli, ale o Osowej ciągle myślę, bo też wiele Państwu zawdzięczam.

 

 

 

Ul. Kielnieńska i rondo Kielnieńska/Spacerowa

Od dłuższego czasu dyskutuję z Urzędem Miejskim na temay poprawienia przepustowości dojazdu do Osowej. Państwo wiedzą doskonale, że najbardziej ruch samochodowy blokuje się rano i po południu wokół skrzyżowania Spacerowej z Kielnieńską. Oczywiście częściowo winna temu jest sygnalizacja świetlna, ale mieliście Państwo kłopot z przejściem na przystanek autobusowy i do Biedronki. Trochę poprawiło się, gdy jakiś czas temu udało się wymusić na Biedronce współrealizację lewoskrętu, ale to za mało. Codzienny korek w tym miejscu jest coraz bardziej uciążliwy.

W tym temacie mamy kilka wersji rozwiązań i to Państwa prosiłabym, żebyście się wypowiedzieli. Zorganizowałam spotkanie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z panią Prezydent + Dyrektor DRMG i Wydz. Programów Rozwojowych. Uzgodniliśmy, że Miasto wysłucha Państwa głosów po tej mojej publikacji.

Wiem też, że Rada Dzielnicy dzielnie zabiega o remont Kielnieńskiej. Oczywiście realizacja ronda jest bardzo ważna dla osowian ze względu na przepustowość samochodów, natomiast remont całej ul. Kielnieńskiej jest też bardzo ważny. Przez zły stan jej nawierzchni niszczą się samochody, a w wielu miejscach ulica ta jest niebezpieczna dla pieszych i rowerzystów.

 

Poniżej opiszę „za” i „przeciw” ewentualnych rozwiązań z prośbą o Państwa opinie.

 

W roku 2014 powstała - w 3 wariantach - Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy ul. Kielnieńskiej zlecona przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Opracowanie dotyczy całej ul. Kielnieńskiej oraz ul. Spacerowej na długości ok 150m.

Wariant 1 - zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (rozwiązania wykraczają poza plan z uwagi na przewidziany zbyt wąski pas terenu pod drogę, obustronna ścieżka rowerowa trudna do zmieszczenia, problemy z istniejącym drzewostanem).

Wariant 2  - zakłada odejście od założeń MPZP z dodatkowo wprowadzonymi zmianami dotyczącymi typów skrzyżowań (m.in. rondo Kielnieńska/Barniewicka), lokalizacji zatok autobusowych, parametrów drogi serwisowej i przebiegu ścieżki rowerowej.

Wariant 3 - uwzględnienie pasów dla ruchu rowerowego w jezdni (rezygnacja z wydzielonej ścieżki rowerowej).

Rekomendowany przez Urząd jest wariant 3 z uwagi na oszczędność miejsca pod pas drogowy oraz pozytywną opinię Oficera Rowerowego. Wariant zakłada jezdnie 2 x 3m oraz dodatkowe pasy rowerowe 2 x 1,5m.

 

Koncepcja przewiduje podział realizacji całej inwestycji na 4 etapy:

Etap I - odcinek ul. Kielnieńskiej od zbiornika wodnego do skrzyżowania z ul. Spacerową (koszt ok. 4 mln zł)

Etap II - odcinek ul. Spacerowej, skrzyżowanie ul. Spacerowej i Kielnieńskiej do skrzyżowania ul. Kielnieńskiej z ul. Sołdka (szacunkowy koszt robót ok. 6 mln zł)

Etap III - odcinek ul. Kielnieńskiej od skrzyżowania z ul. Sołdka do skrzyżowania z ul. Barniewicką i Juraty (koszt ok. 10,1 mln zł),

Etap IV - od skrzyżowania ul. Barniewicką i Juraty do zjazdu na posesję Kielnieńska 147 (koszt ok. 3,3 mln zł).

 

Dodatkowo:

- koszt dokumentacji projektowej ok. 0,7 mln zł

- wykupy gruntów (całość) ok. 2,3 mln zł

- rezerwa na całość ok. 1,3 mln zł

Razem zgodnie z kosztorysem: 27,7 mln zł.


Po naszym spotkaniu z panią Prezydent w DRMG prosiłam o sprawdzenie, czy jest możliwość usprawnienia tymczasowego na skrzyżowaniu Kielnieńska /Spacerowa. Według analiz nie da się nic poprawić bez zrealizowania jednego z etapów przebudowy ulicy Kielnieńskiej (od ronda przy Castoramie do skrzyżowania ze światłami, które zmieniłoby się w kolejne rondo).

 

Podsumowując:

1. remont całościowy ul. Kielnieńskiej do Spacerowej z rondem jest oczywiście najlepszym rozwiązaniem, ale bardzo kosztownym (brak tu uzbrojenia, oświetlenia, ścieżki rowerowej).

A jeśli kosztowny, to pewnie realizacja wieloletnia.

2. Wydaje mi się, że bardziej osiągalnym będzie realizacja pierwszej kolejności części etapu II, czyli odcinka między rondem przy Castoramie a przyszłym rondem Kielnieńska/Spacerowa (ok. 6 mln zl).

W stosunkowo niedługim czasie poprawiłoby to przejezdność. To nowe rondo - zamiast istniejących świateł - byłoby dużą ulgą przepustowości z łatwiejszą możliwością włączenia się od strony ul. Wodnika.

 

Niezależnie od wyboru wariantu kolejnym krokiem będzie uruchomienie dokumentacji projektowej całościowo ulicy Kielnieńskiej aż do Spacerowej po to, żeby poznać zakres i koszt powyższego etapu i umożliwić jego realizację. Potem pozwolenie na budowę i etapowa realizacja.


Załączam mapkę, na której są zaznaczone etapy, o których piszę.

 

Czekam na Państwa opinie: malgorzata.chmiel@sejm.pl

 

Z poważaniem

Małgorzata Chmiel

 

 

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas