Informacje o stanie powietrza w Gdańsku na tablicach na przystankach

2018-03-02 12:39:18

 

Od piątku 2 marca na elektronicznych tablicach informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej są wyświetlane dane o aktualnym stanie powietrza w Gdańsku.

 

Jest to wprowadzenie rekomendacji II panelu obywatelskiego pt. „Jak poprawić jakość powietrza w Gdańsku” dotycząca informowania mieszkańców i mieszkanek Gdańska o poziomach zanieczyszczeń powietrza przy wykorzystaniu istniejących tablic systemu informacji pasażerskiej.

 

Wyświetlane dane będą aktualizowane każdego dnia od godz. 5.00 do 22.00. Na tablicach będzie można przeczytać informacje o średniogodzinowym stężeniu pyłu PM10, aktualizowane w oparciu o dane spływające ze stacji pomiarowych. Kolejne dwie dane to normy maksymalnego stężenia pyłu – pierwsza z nich wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza i wynosi 300 μg/m3 średniodobowo oraz druga wg Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO), która określa poziom jako alarmowy, jeśli średniodobowe stężenie pyłów utrzymuje się na poziomie 50 μg/m3 przez 3 dni. 

 

Przykładowa informacja, jaka będzie wyświetlana na tablicach będzie wyglądała następująco (dane dzienne z 02.03.2018 r.): 

 

Średniogodz. stężenie pyłu PM10 30,6 μg/m3

Poziom alarmowy norma PM10 300 μg/m3 średniodobowo
Norma WHO 50 μg/m3 przez 3 dni
Więcej na 
gdansk.pl/powietrze

 

 

Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej www.gdansk.pl/powietrze, gdzie można sprawdzić aktualne informacje o stanie powietrza w Gdańsku. 

źródło: UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas