Budżet Obywatelski 2019. Padł rekord!

2018-04-06 11:04:13

Rekordowa liczba zgłoszonych projektów dotyczy tych ogólnomiejskich. W tej chwili jest ich już 67, rok temu mieliśmy ich 55. Jesteśmy też blisko pobicia ogólnej liczby zgłoszonych pomysłów. W systemie elektronicznym BO2019 zarejestrowane są 442 projekty, w ubiegłym roku było ich 445. Mieszkańcy mają jeszcze czas do końca dnia na zgłoszenie swojego pomysłu. A jest o co walczyć. W tym roku kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie wynosi 3 964 000 zł, natomiast na projekty dzielnicowe 15 855 000 zł.

 

- Należy podkreślić, że liczba projektów w systemie nie oznacza faktycznej liczby projektów, które trafią do dalszego procedowania. Warunkiem przyjęcia projektu jest złożenie formularza wniosku wraz z podpisami poparcia mieszkańców do 30 marca w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – podkreśla Sylwia Betlej z gdańskiego magistratu.

 

System elektroniczny do składania projektów zostanie wyłączony dzisiaj, 30 marca o godz. 23.59. Jest to ostatni dzień na przekazanie projektu wraz z podpisami mieszkańców do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Tego dnia urząd czynny jest do godz. 15.00, projekty można także złożyć w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców. Formularze można również przesłać pocztą - liczy się data stempla pocztowego.

 

Dodajmy, że na ostateczną liczbę złożonych projektów musimy jeszcze trochę poczekać. Będzie ona wiadoma na początku kwietnia, po zebraniu wniosków przesłanych pocztą.

 

Każdy, kto chce sprawdzić, jakie propozycje złożyli gdańszczanie może to zrobić poprzez stronę https://gdansk.zetwibo.pl/projekty.

 

Więcej informacji i naborze projektów do budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

 

Budżet Obywatelski 2019

  • 1–30 marca 2018 r. – przyjmowanie propozycji projektów do realizacji
  • 1 marca–29 czerwca 2018 r. – ocena zgłoszonych projektów pod względem możliwości ich wykonania
  • 3 kwietnia–31 lipca 2018 r. – weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji projektów przez Zespół Konsultacyjny
  • do 27 sierpnia 2018 r. – losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
  • 10–24 września 2018 r. – głosowanie nad propozycjami
  • do 28 września 2018 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów.

źródło: UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas