Od 9 czerwca tańsza woda

2018-06-09 07:50:22

Od 9 czerwca mieszkańcy Gdańska zapłacą 9,78 zł netto za wodę i ścieki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla Miasta Gdańska. Od 9 czerwca przez kolejne 12 miesięcy, cena dla gospodarstw domowych w Gdańsku zostanie obniżona o 3 grosze i wyniesie 9,78 zł netto za metr sześcienny wody i ścieków. Aktualna taryfa to 9,81 zł netto i obowiązywała w Gdańsku niezmiennie od stycznia 2013. roku.

 

Gospodarstwa domowe w Gdańsku zgodnie z nowo zatwierdzoną taryfą zapłacą 4,15 zł za metr sześcienny wody i 5,63 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków. Co daje łączną kwotę 9,78 zł netto. To 3 grosze mniej niż dotychczas.

Od 9 czerwca pojawi się zróżnicowanie taryf: dla gospodarstw domowych oraz przemysłu i pozostałych odbiorców. Taryfa w tym drugim przypadku wyniesie 9,84 zł netto.

 

Taryfa dla gdańszczan zawiera w sobie tylko i wyłącznie opłatę za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków, co stanowi pełny koszt ponoszony przez mieszkańców. 9 z 12 miast zrzeszonych Unii Metropolii Polskich dolicza do ceny za wodę i ścieki miesięczne opłaty abonamentowe, wynoszące od kilku do kilkunastu złotych.

 

PGW Wody Polskie opublikowało taryfę dla Miasta Gdańska 1 czerwca i staje się ona prawomocna po 7 dniach, czyli właśnie od 9 czerwca:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-ret-070-195-d-2018-kp.html

 

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków zostały zobligowane do przygotowania taryf na 3 lata. Instytucją weryfikującą wnioski taryfowe było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a nie jak dotąd samorządy. Wnioski, zgodnie z obowiązującym prawem składane były do 12 marca 2018 roku. Ceny taryfy w drugim i trzecim roku uwzględniają planowaną 2% inflację.

Magdalena Rusakiewicz - Saur Neptun Gdańsk

KOMENTARZE

Wyjaśnijmy, że cena wody spada o niezauważalne 3gr, żeby w drugim i trzecim roku wzrosnąć o zdecydowanie bardziej odczuwalne 20 groszy rocznie. To obniżka to chyba tylko po to, żeby pojawił się tytuł "woda tanieje".

Jap, 2018-06-19 23:33:02


DODAJ KOMENTARZkod: unas