BUDŻET OBYWATELSKI 2019 - GŁOSOWANIE

2018-09-10 08:52:12

W dniach 10-24 września możemy głosować w tegorocznej, szóstej już, edycji Budżetu Obywatelskiego. Wybierać można projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe.

 

PROJEKTY OSOWSKIE

1. Rodzinna Gra Terenowa Osowa (więcej → tutaj):

las przy ul. Komandorskiej.

 

2. Doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 33 (więcej → tutaj):

- 1 przejście przez ul. Marsa,

- 2 przejścia przez ul. Wodnika,

- 1 przejście przez ul. Hery).

 

3. Wiaty dla Osowian - część 2 (więcej → tutaj):

1) Przystanek „Konkordii”,

2) Przystanek „Meteorytowa”,

3) Przystanek „Niedziałkowskiego”,

4) Przystanek „Nowy Świat”,

5) Przystanek „Saturna”,

6) Przystanek „Siedleckiego”,

7) Przystanek „Sopocka”.

 

4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa (więcej → tutaj):

cała dzielnica, ze szczególnym uwzględnieniem ogródków działkowych w Owczarni.

 

5. Osowskie chodniki (więcej → tutaj):

1. deptak przy SP 81 - odcinek od ul. Balcerskiego do ul. Korsarzy z wyłączeniem obszaru objętego projektem BO z zeszłej edycji,

2. Spacerowa - odcinek od ronda do stacji Oktan,

3. Bereniki 61-95-79 - odcinek w kształcie litery L pomiędzy wskazanymi numerami domów,

4. Prometeusza-Junony - odcinek pomiędzy tymi dwiema ulicami wraz z zatoczką autobusową.

 

6. MOC-SIŁA-DZIAŁANIE = WenDo (więcej → tutaj):

Trening asertywności i samoobrony dla dziewcząt i kobiet - mieszkanek Osowej.

 

KWOTY

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów to 19 819 000 zł:

- 15 855 000 zł na projekty dzielnicowe (w tym 535 000 zł dla Osowej)

- 3 964 000 zł na projekty ogólnomiejskie

 

GŁOSUJĄCY

Głosować - przez stronę www.gdansk.zetwibo.pl/voting/info lub w punktach konsultacyjnych - mogą mieszkańcy Gdańska, którzy do 1 marca 2018 roku ukończyli 16 lat.

 

PUNKTY

Każdy głosujący dysponować będzie 5 punktami na projekty dzielnicowe i 1 punktem na projekt ogólnomiejski.

 

REALIZACJA PROJEKTÓW

Do realizacji projektów dzielnicowych konieczne jest uzyskanie minimalnego progu poparcia - 100 punktów. Do realizacji mogą zostać przeznaczone projekty, które uzyskały największą liczbę punktów (min. 100), aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację projektów w dzielnicy lub ogólnomiejskich. Jeśli propozycje, które otrzymały największą liczbę punktów nie wyczerpują całości dostępnego budżetu należy uzupełnić listę projektów do realizacji o te, które otrzymały kolejno najwięcej punktów i mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Kwoty niewykorzystane w dzielnicach przechodzą na kolejną edycję BO (a nie - jak to było wcześniej - do puli projektów ogólnomiejskich). Projekty wybrane w tegorocznym głosowaniu zostaną zrealizowane w latach 2019-2020.

 

Wszystkie informacje o BO 2019 dostępne są na stronie:

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

 

Opracowała Marta Łuczkowska

Źródło: Urząd Miasta Gdańska

.

KOMENTARZE

Od kilku lat domagamy się oświetlenia i zbudowania /kanalizacja deszczowa/ ulicy Flory. Wody opadowe spływają i zalewają naszą wspólnotę przy ul. Achillesa. Zorganizowałam spotkanie z władzami WDZIZ. Wod Kan, Radą Dzielnicy, Strażą Miejską - Obiecano, że sprarwa będzie załatwiona- rozumiem, że nie od razu. Ale patrzę n kolejne plany 2019r. wydawania środków BO i nie ma na temat ul Flory ani jednego słowa. Są sprawy ważne i ważniejsze - najważniejsze są jednak warunki w jakich żyje zwykły OBYTAWEL, płacący również na BO, a który jest zwyczajnie lekceważony!

AC, 2018-09-15 18:31:23


DODAJ KOMENTARZkod: unas