Czas na wiosenne porządki

2019-04-11 23:41:11

Już najwyższy czas, by zabrać się za porządki po zimie. 1 marca rozpoczyna się wiosna meteorologiczna, trzy tygodnie później nadchodzi ta kalendarzowa. Jak co roku, strażnicy miejscy prowadzą w tym czasie działania pod hasłem „Wiosna”.
 
wiosna 1200px

 

Śnieg zniknął z ulic i trawników, śpiew ptaków zwiastuje rychłe nadejście cieplejszych dni. To dobry moment, by zabrać się za porządki! Funkcjonariusze sprawdzają czy gdańszczanie dobrze sobie z tym radzą. Obowiązek sprzątania wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku, uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska oraz Kodeksu wykroczeń.

Na co przede wszystkim mundurowi zwracają uwagę?

Strażnicy skontrolują czystość dróg, chodników i zieleńców. Ich zarządców zobligują do uprzątnięcia piasku, śmieci oraz suchych liści. Poza tym kontroli może spodziewać się każdy właściciel nieruchomości lub działki. Funkcjonariusze sprawdzą czy na podwórkach panuje porządek. Niesprzątnięcie swojej posesji może mieć nieprzyjemne konsekwencje w postaci mandatu karnego – mówi inspektor ds. środowiska Dorota Gwizdalska.

Akcję „Wiosna” prowadzą wszystkie referaty dzielnicowe Straży Miejskiej w Gdańsku. Nigdy nie wiadomo, którą działkę skontrolują strażnicy. Dlatego też porządek powinien panować na każdej posesji!

Do obowiązków właściciela należą:

  • Usuwanie piasku i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
  • Właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu.

 Za niedopełnienie w/w obowiązków można dostać mandat karny w wysokości 100 złotych.

  • Wyznaczenie oraz odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.
  • Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.
  • Selektywne gromadzenie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości. Odpady takie zebrane w sposób selektywny są odbierane z posesji zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a z innych nieruchomości również w kontenerach. Mogą być gromadzone także w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady na potrzeby własne. Nie może to jednak być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich posesji.
  • Zapewnienie usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i niedopuszczanie do ich przepełnienia.
  • Właściciele posesji, którzy pozbywają się z terenu posesji nieczystości ciekłych muszą mieć aktualną umowę na korzystanie z usług świadczonych przez firmę (gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę) posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Na żądanie strażnika miejskiego zarządca nieruchomości musi okazać umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługi.

  Za niedopełnienie w/w obowiązków można dostać mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

 

źródło: SMG

KOMENTARZE

Witam Czytam ten artykuł i widzę ,że tylko właściciele mają obowiązki. A miasto razem z Panami od straży miejskiej , która de facto nic nie robi w naszej dzielnicy poza chyba siedzeniem w swojej siedzibie przy Orfeusza straszy tylko mandatami. A czemu nikt ze straży miejskiej nie reaguje jak firma odpowiadająca za wywóz śmieci (duże gabaryty) mimo ,że był termin 19.04 nie przyjechała i zostawiła wystawione przy ulicy śmieci , stare meble itp . Byłem osobiście ale oczywiście SM nic nie może pomóc. Dopiero po świętach zgłoszą , tyle to ja sam już sobie poradzę .

SP, 2019-04-20 20:31:16


DODAJ KOMENTARZkod: unas