ZABAWY Z DZIEĆMI W DOMU - PRZEDSZKOLE KRASNOLUDEK PROPONUJE

2020-04-23 10:43:26

Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek w Gdańsku oraz w Żukowie przedstawia ciekawe propozycje zabaw oraz ćwiczeń na czas, gdy wszystkie placówki są zamknięte.

 

Ile jest serc - zabawa dydaktyczna matematyczna

Dziecko koloruje serca, następnie wycina i przelicza. Zwracamy uwagę na klasyfikacje według określonych cech, np. policz tylko czerwone serca, policz tylko małe żółte serca, policz których serc jest więcej, policz ile jest wszystkich razem, ile będzie serc jeśli odłożymy wszystkie z kolorem zielonym, itp. (w zależności od tego jak dziecko pokolorowało). Drukujemy/rysujemy tyle serc, aby dziecko było w stanie je przeliczyć (proszę pamiętać, aby miały różną wielkość).

 

Jedno wielkie serce - zabawa plastyczna

Dziecko nakleja wszystkie serca wykonane wcześniej na duży arkusz papieru, też w kształcie serca. Nakleja podpis „Serce serc” i podpisuje je.

 

Kończymy zdanie - zabawa słowna

Dziecko kończy rozpoczęte zdanie dotyczące własnych odczuć.

Kiedy jest mi wesoło, to...

Kiedy jestem szczęśliwy, to...

Kiedy jestem zły, to...

Kiedy jest mi smutno, to...

Kiedy się boję, to...

 

Czarodziej uczuć – zabawa emocjonalno-ruchowa

Dzieci stoją w kole i pokazują, że są smutne, demonstrując to odpowiednią miną. Jedno z dzieci - „czarodziej uczuć” - wchodzi do środka koła i rozbawia smutny krąg za pomocą mimiki i gestu. Gdy „czarodziejowi uczuć” uda się rozbawić dzieci, zostaje nagrodzony brawami. Można w tę zabawę zaangażować cała rodzinę

 

Burza mózgów na temat: „Jak my radzimy sobie z negatywnymi emocjami”

Wspólne poszukiwanie rozwiązań na rozładowanie negatywnych emocji. Piszemy na środku kartki hasło i od niego strzałki z pomysłami dziecka. Efektem ćwiczenia są przykłady, w jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami. Można np. wytupać, wyklaskać, wyskakać złość, można ją narysować, a następnie zgnieść i wyrzucić do specjalnego kosza „na złość”, aby się jej pozbyć i aby już do nas nie wracała. Najważniejsze w zadaniu jest, aby dziecko samo albo z naszą pomocą doszło do wniosku, że każdy sposób na złość jest dobry pod warunkiem, że nie krzywdzi innych (bicie, krzyk, straszenie innych, itp.) - ani rówieśników, ani rodziców, ani innych dorosłych.

 

Moja mina w lusterku – zabawa mimiczna z lusterkami

Dziecko trzyma w rękach lusterko. Mama/tata wypowiada zdania, a dziecko ma zrobić odpowiednią minę do lusterka, wyrażającą jego uczucia, oglądając tę minę w lusterku. Na przykład:

Zobaczyłem groźnego, dużego psa.

Ania dostała prezent od mamy.

Kajtek zgubił swoją ulubioną koparkę.

Za oknem pada czerwony deszcz.

 

Jaka to mina - uczucie?

Zabawa manualna z elementami edukacji emocjonalnej. Oglądanie czasopism, folderów przedstawiających ludzkie twarze i ich wycinanie. Nazywanie przez dzieci, jaką emocję wyraża przedstawiona mina. Można wykorzystać zwykłe gazety. Następnie do wyciętych twarzy, naklejonych na kartkę można dorysować resztę ciała podczas różnych czynności - np. uśmiechnięta buzia chłopca podczas gry w piłkę, itp.

 

Zabawa w „Lustro”

Siadamy naprzeciwko siebie, jedna osoba robi jakąś minę, a druga osoba naśladuje - jest jej odbiciem w lustrze. Po kilku próbach wymieniamy się. Zachęcamy do zabawy cała rodzinę.

 

PROGRAMOWANIE CYFR I KSZTAŁTÓW

 

Wyklej kształt - zabawa plastyczna

Dziecko wybiera jeden z podanych wcześniej kształtów (lub inny, który wymyśli), rysuje go na dużej kartce i wykleja kontur rozcieraną plasteliną.

 

Ułóż zdanie? - zabawa słowna

Dziecko układa zdania z podanym przez rodzica wyrazem, np. „już”. Aby wzbogacić zabawę, można napisać kilka wyrazów na karteczkach i je losować.

 

Ptaki - zabawa z elementem podskoku

Dziecko porusza się poskakując obunóż. Na hasło: „ptaszki zbierają ziarenka” przysiada uderza paluszkami o podłogę.

 

Zabawy ruchowe z folią bąbelkową i zwykłą

„Marsz z folią na głowie” - marsz po obwodzie koła.

„Z ręki do ręki” - przekładanie folii z ręki do ręki wokół własnej osi w różnych kierunkach.

„Foliowe piłeczki” - zwijanie folii, podrzucanie jedną ręką, chwyt drugą.

„Foliowe domki” - dziecko kładzie folię na podłodze. Potem biega, a na sygnał „wszyscy do domów” siada na najbliższej folii.

 

Ile dzieci ma być w domu - zabawa ruchowo-matematyczna - nauka wzrokowego przeliczania oczek na kostce

Dziecko porusza się po pokoju w rytm muzyki. Na podłodze są porozkładane obręcze (może to być ułożony kształt koła z bibuły, ubrań itp.) - to domy i w każdym domu ma być tyle dzieci (mogą to być maskotki, klocki), ile wskazuje liczba oczek. Na pauzę dziecko rzuca kostką i przelicza, czy w każdej obręczy jest po tyle samo „dzieci” (dodaje lub odejmuje elementy).

 

Zabawy z kulkami waty - ćwiczenia oddechowe

Dmuchanie kulek waty, wyścigi waty (watę można zastąpić piórkiem, papierem, piłeczką pingpongową). Proszę pamiętać o ważnej zasadzie: WDECH NOSEM, WYDECH USTAMI!

 

Wdech i wydech - ćwiczenia oddechowe - wdrażanie do prawidłowego wdechu i wydechu

Dziecko otrzymuje piórko/ chusteczkę higieniczną. Zadaniem jest dmuchanie na swoje piórko tak, żeby jak najdłużej utrzymało się w powietrzu.

 

Co robimy podczas mycia zębów? - zabawa plastyczna

Dziecko otrzymuje dowolną ilość małych karteczek. Rysuje na nich to, co robi podczas mycia zębów, np. wejście do łazienki, nakładanie pasty na szczotkę, nalewanie wody do kubka, szczotkowanie zębów, płukanie ust, wycieranie buzi rąk ręcznikiem, wyjście z łazienki i inne wymyślone przez dzieci. Można zacząć od podanego niżej wzoru:

„Ułóż, jak myjesz zęby” - zabawa dydaktyczna w programowanie. Dziecko układa swoje obrazki-prostokąty w kolejności wykonywanych czynności: „Co robimy podczas mycia zębów?”

„Mycie zębów” - zabawa słowna. Dziecko opowiada o kolejno wykonywanych czynnościach, wskazując kolejny omawiany obrazek.

 

Kolanko - rzuty i chwyty piłki oburącz

Dziecko stoi, rzucamy do niego piłkę. Gdy nie złapie, klęka na kolanko, potem drugie. Po złapanym rzucie wstaje. Zachęcamy do zabawy z cała rodziną.

 

Więcej propozycji przedszkola Krasnoludek z podanymi linkami do zabaw, ćwiczeń i piosenek - również w języku angielskim - tutaj:

http://www.osowa.info/articles/view/4381

 

Przedszkole Krasnoludek

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas