PREZYDENT ALEKSANDRA DULKIEWICZ W OSOWEJ

2020-08-13 09:27:21

12 sierpnia w naszej dzielnicy gościła Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, aby przyjrzeć się realizowanym w Osowej inwestycjom drogowym. W spotkaniu uczestniczyli Radni Dzielnicy i Miasta, pracownicy jednostek miejskich oraz przedstawiciele firmy STARBAG, która realizuje w naszej dzielnicy budowę dróg. Jedną z tych inwestycji jest oddana niedawno do użytku ulica Zeusa - i właśnie w tym miejscu zgromadzili się obecni.

 

 

 

Obecnie zakończona została przebudowa ul. Zeusa - ok. 655 m. Odcinek ten zyskał nową nawierzchnię o szerokości 5,5 m (2x2,75 m), chodniki oraz kanalizację deszczową i oświetlenie. Prace prowadzono od ul. Junony do Nowego Światu. W ciągu ulicy wykonana została również sieć gazowa.
W ramach inwestycji trwa też budowa ul. Koziorożca. Zakończenie prac na odcinku około 1 km jest planowane na grudzień 2020. Na tym fragmencie powstaje jezdnia o łącznej szerokości 6 metrów. Wykonano już dwa ronda i przebudowano skrzyżowanie. Powstają też chodniki po obu stronach ulicy, a po jednej z nich również ścieżka rowerowa. Ułożona została instalacja wodociągowa, kanalizacja deszczowa, gazowa i teletechniczna. Wzdłuż ul. Koziorożca pojawi się tzw. „mała architektura” i oświetlenie. Ostatnim elementem tego etapu prac jest nowa sieć wodociągowa w ciągu ul. Keplera.
Przebudowa wspomnianych ulic, to finisz realizowanego od 2016 roku zadania inwestycyjnego „Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku - Osowej”, które współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Koszt III etapu to ok. 28 mln zł, z czego 85% pochodzi z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wykonawcą zadania jest firma STRABAG Sp. z o.o.

Miejsce rekreacji - zbiornik retencyjny Osowa
Wcześniejsze etapy tego projektu, to wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Keplera, nasadzenia zieleni oraz wprowadzenie zmian organizacji ruchu. Koszt I etapu to 6,2 mln zł. Natomiast w ramach II etapu tego zadania, za 25 mln złotych wybudowano ul. Nowy Świat. Wykonano około 1600 metrów drogi wraz z kanalizacją deszczową. Prace prowadzone były na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa. Jednym z elementów inwestycji była także budowa zbiornika retencyjnego Osowa II. Ma on pojemność około 15 tys. metrów sześciennych. Zbiornik w Osowej powstał na końcu ul. Koziorożca. Teren został zagospodarowany jako staw miejski ze ścieżką rekreacyjną, oświetleniem, roślinnością i aranżacją małej architektury tak, aby służyć mieszkańcom Osowej jako miejsce spacerów i rekreacji. Zadanie było elementem projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - miasto Gdańsk” o całkowitej wartości ponad 131 mln zł. Projekt dofinansowany w wysokości ponad 80 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Urząd Miasta Gdańska

 

Pani Prezydent podziękowała Osowianom za najwyższą frekwencję w ostatnim głosowaniu, ale także za aktywność obywatelską, która wyraża się między innymi corocznym udziałem w budżecie obywatelskim. Radni Dzielnicy zaprosili Aleksandrę Dulkiewicz na krótki spacer - na dłuższy niestety nie wystarczyło czasu. Pani Prezydent miała możliwość obejrzenia parku przy ul. Chirona - miejsca, w którym chętnie przebywają mieszkańcy. Niestety jest tam jeden mankament - pomost, z którego nie można korzystać, ponieważ wymaga on odbudowy. Umieszczono na nim zakaz wstępu, jednak zdarza się, że ktoś tam mimo wszystko wejdzie - co jest bardzo niebezpieczne i grozi wpadnięciem do wody. Aleksandra Dulkiewicz przyznała, że nie ma wątpliwości co do zasadności tej odbudowy - pozostaje tylko kwestia pozyskania środków na tę inwestycję.

Niestety z uwagi na krótki czas, którym dysponowała pani Prezydent nie było możliwości pokazania i omówienia innych potrzeb naszej dzielnicy.

 

Opracowanie tekstu: Marta Łuczkowska

Fot.: Marta Łuczkowska

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas