„ROLNICY DZIECIOM” – KONKURS Z NAGRODAMI

2020-09-15 14:00:33

Przypominamy, że w całej Polsce odbywa się Powszechny Spis Rolny, w którym udział jest obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą. Urząd Statystyczny w Gdańsku zorganizował w związku z tym konkurs, w którym nagrody otrzymają gminy, w których najwięcej rolników dokona samospisu poprzez stronę www.spisrolny.gov.pl

 

 Regulamin konkursu „Rolnicy dzieciom”

1. Organizatorem Konkursu „Rolnicy dzieciom” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Gdańsku (zwany dalej Organizatorem).

2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej regulaminem).

3. Konkurs trwa od 16 września do 10 października 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.

4. Konkurs przeznaczony jest dla gmin województwa pomorskiego.

5. Celem Konkursu jest zachęcenie rolników do aktywnego uczestnictwa w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 poprzez dokonanie samospisu na stronie www.spisrolny.gov.pl

6. Nagrody otrzymają 4 gminy o liczbie gospodarstw rolnych powyżej 500 o najwyższym wskaźniku kompletności (samospis internetowy) – 12 piłek do kosza, 12 piłek do siatki i 12 piłek do nogi, 6 pompek i 6 siatek. 3 gminy o liczbie gospodarstw rolnych od 100 do 499 o najwyższym wskaźniku kompletności (samospis internetowy) oraz 2 gminy o liczbie gospodarstw rolnych do 99 z najwyższym wskaźnikiem kompletności (samospis internetowy) – otrzymają po 10 piłek każdego rodzaju, po 5 pompek i po 5 siatek. Dodatkowo każda zwycięska gmina otrzyma komplet gadżetów promujących spis rolny (m.in. puzzle dla dzieci, smycze, worki na buty, czapki, zakładki magnetyczne). Nagrody przeznaczone są dla szkół (jeśli nie ma – to dla świetlic lub innych placówek) zlokalizowanych na terenie zwycięskich gmin.

7. Nagrody zostaną przekazane urzędom gmin w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem urzędu gminy a Organizatorem.

8. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl.

9. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.

10. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

 

 

Powszechny Spis Rolny trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r.

To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę www.spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy niemający takiej możliwości będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

 

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni gruntów, zasiewów, informacji o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można odnaleźć na stronie www.spisrolny.gov.pl

 

Bezpieczeństwo danych

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkich badaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Urząd Miejski w Gdańsku

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas