OSOWIANIN ROKU 2020 – DO 30 PAŹDZIERNIKA MOŻNA ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW

2020-09-17 09:32:53

 

 

 

 

 

 

 

Znasz osobę, zespół ludzi, organizację, instytucję, które swą działalnością wykraczają poza obowiązki wynikające z pełnionej funkcji; które robią to bezinteresownie, po prostu dla dobra innych, żeby było lepiej, ciekawiej?

Zgłoś ich kandydaturę do tytułu Osowianina Roku 2020 w Konkursie "Osowa - moja mała ojczyzna"!

 

Cóż to za konkurs?

To wydarzenie z długą już tradycją. W latach 2002 - 2007 organizatorem wydarzenia była redakcja Gazety "U NAS". Gala przyznania tytułu Osowianina Roku odbywała się podczas corocznych jesiennych Spotkań z Muzyką i Poezją, które gościły znakomitych polskich artystów. Tam po prostu należało być!

Tytuł Osowianina Roku od początku przyznawano na podobnych zasadach, jak dzieje się to teraz. Chodziło o uhonorowanie tych osób, instytucji, które włączają się w współtworzenie lokalnej społeczności, działają na jej rzecz. Laureatka czy laureat otrzymywali godło „Osowa – moja mała ojczyzna”.

Potem nastąpiła 10-letnia przerwa. Jednak wydarzenie pozostało w pamięci wielu mieszkańców i trwały przymiarki do reaktywowania konkursu. Ziściły się w 2017 roku. Gremium Osowskiego Okrągłego Stołu za przyzwoleniem pierwszego organizatora postanowiło powrócić do tej tradycji.

 

Teraźniejszość

Teraz rozpoczyna się procedura Konkursu "Osowa - moja mała ojczyzna" edycja 2020! Pierwszym etapem jest zgłaszanie przez mieszkańców kandydatek, kandydatów do tytułu Osowianin Roku.

 

Rozejrzyjcie się więc dookoła!

Dostrzeżcie w swoim otoczeniu osoby aktywne na rzecz Osowej!

Pozyskajcie ich zgodę.

Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy i prześlijcie go do organizatorów konkursu.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30.10.2020 r.

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do tytułu „Osowianin Roku”: http://osowa.com/images/grafiki/1263.docx

Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: osowianin.roku@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Gali Osowianina Roku, która planowana jest na 27.11.2020 r.

Szczegółowy regulamin konkursu, laureaci poprzednich edycji: www.osowa.com/osowianin.roku

 

źródło: https://www.facebook.com/osowianin.roku/

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas