DOM SĄSIEDZKI W OSOWEJ - PROJEKTY STUDENTÓW

2020-09-28 12:55:03

W związku z uchwalonym 24 września miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działki miejskiej przy ul. Jednorożca w Osowej chciałbym zaprezentować projekty studenckie, jakie powstały w poprzednim roku akademickim na Sopockiej Szkole Wyższej w ramach zajęć prowadzonych pod kierunkiem arch. Pawła Włada Kowalskiego.

Zadaniem studentów było przygotowanie projektu budynku użyteczności publicznej - domu sąsiedzkiego na wspomnianej nieruchomości. Wspólnie z Radą Dzielnicy Osowa reprezentowaną przez Małgorzatę Biernat mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, przedstawiając studentom potrzeby mieszkańców dotyczące tego miejsca. Ponadto przekazaliśmy wstępne założenia koncepcji planu miejscowego, jakie zostały wypracowane przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Ostateczny plan miejscowy, po dalszych ustaleniach z Radą Dzielnicy, został nieco zmodyfikowany, w związku z czym prezentowane prace częściowo odbiegają od ustaleń uchwalonego planu. Jednakże materiał z pewnością pozwala na orientacyjne przyjrzenie się rozwiązaniom architektonicznym, jakie byłyby potencjalnie możliwe do osiągnięcia na tej działce.

Póki co udało nam się pozyskać prawo do prezentowania prac jedynie dwóch autorów. Mamy jednak nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda się również przedstawić Państwu pozostałe wizje studentów SSW dotyczące osowskiego Centrum Społeczno-Kulturalnego.

Jednocześnie, na ręce Dziekana Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki SSW - dr. inż. arch. Grzegorza Pęczka - pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za otwartość na współpracę z naszą społecznością lokalną i doskonałą kooperację, która zaowocowała bardzo cennymi i inspirującymi opracowaniami. Mamy przy tym nadzieję, że w kolejnych latach akademickich będziemy mogli tę współpracę kontynuować dla dobra naszej dzielnicy ????

W załączeniu fragmenty prac:

- p. Marharyty Ryndzevich

- p. Arkadiusza Tabatha

Całość opracowań graficznych dostępna pod adresem:

https://we.tl/t-79GUzPuG1T

 

Karol Ważny, Radny Miasta Gdańska

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas