Urząd Stanu Cywilnego zmienia siedzibę

2021-05-13 11:27:10

W nowej siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Partyzantów 74 czeka na mieszkańców sala obsługi z 11 stanowiskami. Od początku maja klienci mogą tam załatwiać sprawy, których obsługą zajmuje się USC. Rejestracja zgonów odbywa się w dotychczasowej lokalizacji, czyli w budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

Od wtorku, 4 maja 2021 roku Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku rozpoczął działalność w nowej siedzibie przy ul. Partyzantów 74. Wcześniej, w tym miejscu działał Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1.

USC przy ul. Partyzantów

Placówka, mieszcząca się dotychczas w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8 nie dysponowała salą obsługi mieszkańców, co mogło być uciążliwe zarówno dla klientów, jak i urzędników. W nowej siedzibie będzie można korzystać z typowej sali, wyposażonej w poczekalnie i punkty obsługi, czyli popularne okienka. Takie rozwiązanie znacząco usprawni obsługę, dzięki czemu skróci się czas potrzebny na załatwienie formalności. Nowa siedziba USC mieści się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Partyzantów 74. Sala Obsługi Mieszkańców wyposażona jest w 11 stanowisk. Klienci mogą tu załatwiać takie sprawy jak: odpisy aktów stanu cywilnego, rejestracja urodzeń, małżeństw, a także uznanie ojcostwa. Do nowej placówki powinni też udać się ci, którzy są chcą zmieć imię lub nazwisko lub załatwić wpisy zagranicznych aktów. Dla klientów USC dostępny jest parking. Możliwy jest także dojazd komunikacją miejską – autobusami linii 110, 116, 122, 126, 136, 157, 227, 249.

Jak załatwić sprawę w USC

Ze względu na wciąż trwającą pandemię, zalecany jest kontakt telefoniczny, 58 778 62 09, 58 778 62 10 lub korespondencyjny (pocztą tradycyjną lub elektroniczną usc@gdansk.gda.pl, Platforma ePUAP), w zakresie:

  • wydania odpisu aktu stanu cywilnego,
  • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,
  • wydania zaświadczenia o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze
  • zmiany imion i nazwisk.

Do poszczególnych spraw przypisane są odpowiedzenie numery telefonów. Przed udaniem się do USC prosimy o kontakt telefoniczny.

  • Rejestracja urodzeń – na podstawie elektronicznego zgłoszenia urodzenia (Serwis Rzeczypospolitej Polskiej). Odbiór dokumentów: w wersji elektronicznej na skrzynkę ePUAP lub listem poleconym na adres korespondencyjny lub osobiście, po uzyskaniu informacji z Urzędu Stanu Cywilnego: tel. 58 778 62 14, 58 778 62 06, 58 778 62 23, 58 778 62 12.
  • Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (po rozwodzie), po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 58 778 62 28.
  • Wpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego drogą korespondencyjną lub po umówieniu terminu wizyty: tel. 58 778 62 03, 58 778 62 22.
  • Złożenie wniosku oraz odbiór odpisu aktu stanu cywilnego: 58 778 62 01, 58 778 62 05 , 58 778 62 11, 58 778 62 18, 58 778 62 20, 58 778 62 25, 58 778 62 27, 58 778 62 29. Rezerwacja internetowa przez Portal informacyjny www.gdansk.pl lub telefoniczna 58 52 44 500.
  • Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego i ustalenie terminu ślubu odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty: tel. 58 778 62 04, 58 778 62 07, 58 778 62 08, 58 778 62 16, lub e-mail: usc@gdansk.gda.pl

Część spraw w Nowym Ratuszu

Niektóre formalności, których obsługą zajmuje się Urząd Stanu Cywilnego załatwiane są w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. To ten sam budynek, w którym mieści się siedziba Rady Miasta Gdańska, jednak wejście do USC znajduje się od strony parkingu. W Nowym Ratuszu, w dalszym ciągu udzielane są śluby. Od 15 maja uroczystości ślubne odbywają się w obecności pary młodej, świadków oraz maksymalnie czterech dodatkowo zaproszonych osób. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa zarówno na terenie otwartym jak i w pomieszczeniach budynku.

Również w Nowym Ratuszu dokonywana jest rejestracja zgonów. Formalności tej można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. W sprawie rejestracji zgonu należy kontaktować się pod adresem e-mail: grzegorz.graefling@gdansk.gda.pl lub tel. 58 323 70 03.

Jędrzej Sieliwończyk - Urząd Miejski w Gdańsku

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas