Więcej twórczej edukacji dla młodzieży!

2022-09-14 11:47:34

 

 

Żyjemy w czasach, które często wyznaczają osamotnienie, osłabienie relacji międzyludzkich, rozleniwienie. Wyzwania, jakie stawia przed młodymi ludźmi świat, to choćby takie umiejętności, jak: uważność, współpraca z innymi, kreatywne i równocześnie logiczne myślenie, myślenie krytyczne, identyfikowanie problemów i radzenie sobie z trudnościami, wyłanianie faktów, rozumienie emocji…. Świat wymaga, ale też świat wokół bombarduje zalewem informacji, wśród których to, co ważne i prawdziwe jest trudne do identyfikacji przez młodych ludzi. Jedną z powszechnych form ucieczki od trudności jest życie w sieci, znakomicie ugruntowane przez pandemię. Z pozoru wygodne stanowi dojmujące i pogłębiające wyobcowanie, wyrugowanie potrzeb typowych wieku młodzieńczego: relacji rówieśniczych, współdziałania, wzajemnego wsparcia. Typowe staje się zaniżenie poczucia własnej wartości, sprawczości, brak motywacji, niechęć do podejmowania wyzwań, słaby wgląd w swoje możliwości. W odpowiedzi na ten stan proponujemy więcej twórczej edukacji dla młodzieży w ramach przygotowanych przez nas warsztatów naukowo – rozwojowych, realizowanych metodą projektową.

INFORMACJE:

klubsasiedzkigaraz@gmail.com;

aneta@innejestpiekne.org; tel. 606419239

ZAPISY NA WARSZTATY SĄ OBOWIĄZKOWE

źródło: Klub Sąsiedzki Garaż

 

.

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas